Co je signmaking

Signmaking je anglické slovo, které nemá jednoduchý český ekvivalent. Abychom alespoň trochu přiblížili o co se jedná, zasedli jsme ke kulatému stolu spolu se zástupci Asociace dodavatelů pro signmaking a zástupci časopisu Sign. Výsledkem našeho snažení byla definice, že

Signmaking je výroba značení a nosičů reklamního sdělení.

Samozřejmě, že takto zkácená definice nemusí být pro lajka úplně srozumitelná, takže jsme se dohodli, že definice oboru signmakingu je dána jeho produkty a mezi tyto produkty patří zejmnéna:

 • Produkty přípravy
  • Grafické návrhy
  • Architektonické návrhy
  • Výtvarné řešení
  • Projekce
  • Inženýring
  • Zajištění povolení a revizí
 • Výrobní produkty
  • Reklamní produkty
  • Světelné reklamy
   • Světelné panely
   • Plastická písmena
   • Neonové reklamy
   • LED obrazovky
   • Nasvětlení fasád a výloh
  • Markýzy
  • Portály
  • Pylony
  • Podlahová grafika
  • Vlajkové stožáry
  • Sloupy
  • Orientační systémy
  • Polep dopravních prostředků
  • Dopravní značení
  • Magnety
  • Produkty P.O.P.
  • Logoprinty
  • Vybavení obchodů
  • Vybavení interiérů
  • Okenní grafika
  • Veřejný mobiliář
  • Fasády
  • Produkty lentikulárních technologií
  • Výkladce
  • Vitríny
  • 3D reklama
  • Značení
  • Reklamní plochy
 • Dokončovací produkty
  • Instalace